Een verweefcoach voor Zuid-West-Vlaanderen: sterk project voor onze lokale economie

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, maakt 180.000 vrij voor het aanstellen van een verweefcoach in Zuid-West-Vlaanderen. De steden en gemeenten die aangesloten zijn bij Leiedal zullen worden bijgestaan door deze verweefcoach.

VLAIO lanceerde vorig jaar een projectoproep met als doel steden en gemeenten te ondersteunen in hun beleid om de economische bedrijvigheid te kunnen verweven met andere functie binnen hun gemeente. In totaal zal de minister 765.000 euro beschikbaar maken voor de aanstelling van vijf verweefcoaches in heel Vlaanderen.

In West-Vlaanderen is het intercommunale Leiedal die zo’n coach toegewezen krijgt en dit voor drie jaar. De coach kan concreet ingezet worden voor volgende zaken:

  • De goede verstandhouding tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid bewaken
  • Bedrijven begeleiden in hun groeitraject
  • De locatiebeslissingen van de bedrijven sturen in functie van de buurt en het beleid
  • De lokale besturen en bedrijven suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden

De ervaringen die opgedaan worden tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten en vormen mee de basis voor een verdere uitwerking van het verwevingsbeleid.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met het verwevingsbeleid willen we bedrijven, wonen en recreatie met elkaar verzoenen in stads- en dorpskernen. Een dergelijke mix van functies zorgt voor economisch bedrijvige en levendige kernen waar het fijn wonen, werken en winkelen is. Zuid-West-Vlaanderen krijgt ook een verweefcoach toegewezen via de intercommunale Leiedal. Die coach zal steden en gemeenten en bedrijven met raad en daad bijstaan om de combinatie van wonen en werken op een evenwichtige manier te stimuleren.”