Ondersteuning van G-sport

Iedereen moet kunnen sporten, ook mensen voor wie het op het eerste gezicht soms minder evident lijkt. G-sport is dus van groot belang in onze samenleving.

G-sporten zijn meer en meer aan het opkomen binnen verschillende sporttakken. Een heel positieve evolutie, daar iedereen het recht heeft om in zijn vrije tijd te kunnen
bewegen en te sporten.

Hoewel de Vlaamse Regering de G-sport zeer genegen is, staat er toch weinig over in het regeerakkoord noch in de beleidsnota. Uiteraard kunnen G-sportverenigingen of
sportverenigingen met een G-werking wel op steun rekenen van de Vlaamse overheid via Sport Vlaanderen.

Hoewel deze steun via Sport Vlaanderen (voor opstartende of duurzame werkingen)
meer dan welkom is, blijkt hij nog al te vaak veel te weinig te zijn. G-sport vergt vaak
bijkomende investeringen om ervoor te zorgen dat alle G-sporters ten volle kunnen
genieten van hun favoriete sport, investeringen die gewone sportclubs vaak niet moeten doen.

Ik stelde dus enkele vragen aan minister van Sport, Ben Weyts.

Hieronder kan je mijn schriftelijke vraag hierover terugvinden, alsook het antwoord van de minister: