Tegemoetkoming voor aanpassing personenwagen

Via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kunnen personen met een handicap een tegemoetkoming aanvragen voor de aanpassing van hun personenwagen, zodat ze zich te allen tijde vrij en zelfstandig kunnen blijven bewegen. Nu blijkt echter dat een vzw (die bijvoorbeeld instaat voor het vervoer van minder mobiele personen) deze tegemoetkoming niet kan aanvragen, omdat het om een vzw gaat, en dus niet om een individuele persoon.

Ik stelde een vraag aan minister Beke ter verduidelijking en waar vzw’s dan terecht kunnen.

Mijn volledige schriftelijke vraag en het antwoord van minister Beke kan je hier terug vinden.