Ook het tijdig betalen van facturen kan een onderdeel van de Vlaamse relance zijn

Uit onderzoek van UNIZO in samenwerking met Graydon blijkt dat 29% van de aan de regionale overheden geadresseerde facturen meer dan 90 dagen betaalvertraging oplopen. Nochtans is een stipte betaling van de facturen van groot belang voor onze ondernemers. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem opvroeg bij minister Van Financiën Matthias Diependaele blijken de cijfers, ondanks de coronacrisis, iets positiever te zijn dan eerst voorspeld.

“Begrijp me niet verkeerd, elke laattijdige betaling is er een te veel. Zo’n laattijdige betaling zorgt ook voor verwijlintresten, intresten die we zeker in deze coronaperiode kunnen missen als kiespijn. We kunnen dat geld, zeker nu, veel beter gebruiken.”, haalt Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem aan.

Positievere cijfers ondanks corona

Wat wel positief is, is dat men in het tweede kwartaal van het coronajaar 2020 toch al iets sneller zijn facturen betaalde ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Hoewel er in het eerste kwartaal 2020 een lichte terugval merkten van het betaalgedrag t.o.v. het eerste kwartaal 2019 steeg het aandeel tijdige betalingen van 86% in het tweede kwartaal van 2019 naar 89% in 2020 voor de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap.

Die daling is enerzijds te wijten aan de grotere inspanningen van de Vlaamse Overheid om haar facturen tijdig te betalen. Uit het antwoord van minister Diependaele: “Vlaanderen heeft inderdaad de ambitie om facturen vroeger te betalen dan de vervaldag. De Vlaamse overheid heeft er zich toe verbonden om goedgekeurde facturen tot twintig dagen eerder dan de wettelijke betaaltermijn te betalen.” Anderzijds wordt er ook steeds sterker ingezet op e-invoicing. Elektronische facturatie zorgt in tegenstelling tot manuele facturatie voor een kortere doorlooptijd en dus snellere betalingen.

Noodzaak aan tijdigere betalingen

Hoewel er in het tweede kwartaal van 2020 nog maar sprake was van 11% te late betalingen, mogen we niet op onze lauweren beginnen rusten. Zeker in de huidige coronapandemie is het belangrijk dat er nog extra hard wordt ingezet op het tijdig betalen van facturen. Kurt Vanryckeghem: “Onze overheid mag niet zelf aan de oorzaak liggen van negatieve kredietwaardigheid van onze ondernemers. Een stiptere betaling vanuit de overheid zou zeer welgekomen zijn, zeker in deze tijden.

Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem roept daarom ook op om vanuit de Vlaamse Overheid zichzelf een bepaald streefpercentage op te leggen, zodat we uiteindelijk naar de 0% (niet-betwiste) laattijdige betalingen kunnen evolueren. “Het is belangrijk dat er vanuit de overheid een extra signaal komt naar onze ondernemers. Door zichzelf een streefpercentage op te leggen, heeft de Vlaamse Overheid een extra stimulans om zich nog sterker in te zetten op het vroegtijdig betalen (van niet-betwiste facturen).”