Renovatie handelspanden – premies vanuit lokale besturen

In Tongeren kunnen huurders en eigenaars van handelspanden sinds 2013 een subsidie
voor renovatie aanvragen. De aanvragers kunnen tot 10.000 euro ontvangen voor
renovaties aan hun pand. Het project is een samenwerking tussen de stad Tongeren en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) naar aanleiding van de oproep ‘Renovatie Handelspanden’ uit 2013. De samenwerking tussen de stad Tongeren en VLAIO is een goed voorbeeld van een actie voor het opwaarderen van het kernwinkelgebied in steden en gemeenten.

Maar niet enkel Tongeren heeft zo’n project lopen:

  • Naar aanleiding van de oproep “renovatie handelspanden”, werden slechts 12 aanvragen ingediend. Al die aanvragen werden goedgekeurd. De gemeenten bepaalden zelf de modaliteiten op basis waarvan handelaars een renovatiesubsidie konden verkrijgen. Deze maatregel betrof enkel winkels. Deze projecten zijn allemaal afgelopen.
  • In 2017 konden gemeenten een aanvraag indienen voor de cofinanciering van premies voor de renovaties van handelspanden in het kernwinkelgebied, maar ook om wonen boven winkels te ondersteunen, om verhuis van buiten naar binnen het
    kernwinkelgebied te stimuleren en om panden samen te voegen tot een groter pand. Ook hier konden gemeenten zelf kiezen waar ze wilden op inzetten. Toen werden 52 aanvragen ingediend door gemeenten.
  • De looptijd van deze maatregel uit 2017 liep oorspronkelijk tot eind 2020. Op vraag van een aantal gemeenten werd aan alle gemeenten de gelegenheid geboden deze maatregel met een jaar te verlengen. 34 Gemeenten zijn op die mogelijkheid ingegaan.
  • De gemeenten die een aanvraag indienden, konden kiezen voor één of een combinatie van enkele types premies. Dat maakt dat de premies in veel gemeenten gelijksoortig zijn, al kunnen modaliteiten en steunpercentage wel verschillen.