Heropstartlening bijna een feit

In de plenaire vergadering van woensdag 28 april had ik het over de heropstartlening die de Vlaamse Regering nu wil lanceren:

“Minister, collega’s, we komen uiteraard – even hout vasthouden – stilaan in een situatie waar verplichte sluitingen worden opgeheven en exploitatiebeperkingen worden afgebouwd.

Bij die herstart komen er voor heel wat bedrijven – de horeca en de modesector in het bijzonder – echter liquiditeitsproblemen kijken. Ondanks het feit dat ze intrinsiek gezond waren voor de crisis, hebben heel veel zaken momenteel moeite om de nodige voorraden aan te leggen.

In maart besliste u, minister, en bij uitbreiding de Vlaamse Regering, daarom principieel om een heropstartlening voor de horeca en modezaken aan te bieden. De lening bedraagt een rente van 1 procent en krijgt een looptijd van maximaal 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro, en van maximaal 36 maanden voor leningen boven de 50.000 euro. Onder andere Mode Unie reageerde bij de aankondiging al zeer positief op dit voornemen. Vooraleer deze maatregel in werking kon treden moest hij echter nog aangemeld worden bij de Europese Commissie, om na te gaan of er geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Maandag mochten we dan het heuglijke nieuws ontvangen dat de maatregel het fiat krijgt van de Europese Commissie. Niets leek dan ook een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering in de weg te staan, om onze horeca en modewinkels te ondersteunen in een succesvolle heropstart, en opnieuw een stap in de richting van de normaliteit te zetten.

Minister, hoe wordt de heropstartlening voor onze ondernemers verder operationeel gemaakt? Vanaf wanneer zullen ze er gebruik van kunnen maken? En voor welke aanvraagperiode?”

De minister wist me te antwoorden:

  • Het instrument ‘heropstartlening’ is er gekomen door overleg met de betrokken sectoren.
  • De heropstartlening ligt vrijdag voor op de Vlaamse Regering. Als ze daar wordt goedgekeurd, kan deze vanaf eind mei aangevraagd worden en vanaf augustus uitbetaald worden.
  • De gebruikelijke voorwaarden zullen gelden, met name dat het moet gaan over ondernemingen die precorona gezond waren. Het is ook een zeer gekleurde steun, want het zijn leningen die echt heel specifiek betrekking moeten hebben op aankopen voor het volgend seizoen. Het geld mag wel gebruikt worden om voordien te betalen, maar je moet er wel de bestellingen mee kunnen plaatsen.
  • Wat de modaliteiten betreft: de lening kan aangevraagd op 31 mei, normaal tot 31 augustus. In de loop van de maand juli zal de Vlaamse Regering evalueren of die termijn moet worden verlengd.

 

–> Meer info over de heropstartlening kan je hier vinden: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening