Ontwrichte zone West-Vlaanderen

Foto: Provincie West-Vlaanderen (www.west-vlaanderen.be)

In de commissie Economie ging het vandaag over de mogelijkheid om van een deel van West-Vlaanderen een ontwrichte zone te maken.

Er zou in West-Vlaanderen echter maar één zone in Zuid-West-Vlaanderen in aanmerking komen. Die zone is, gezien het feit dat we met een ontwrichte zone de gevolgen van de brexit willen opvangen, niet echt optimaal omdat Oostende en Zeebrugge buiten deze zone zouden vallen.

Ik gaf in de commissie aan dat als er een ontwrichte zone moet afgebakend worden om de gevolgen van de Brexit op te vangen, dat Oostende en Zeebrugge daar dan zeker moeten bij horen. We moeten ons eigenlijk gelukkig prijzen dat dat vandaag nog niet nodig is of nog niet aan de orde is. Naar mijn mening mogen we ook voorzichtig optimistisch mogen zijn over de projecties omtrent het herstel van onze economie. Maar zoals de minister aangeeft, is het belangrijk om dit de komende maanden goed te blijven monitoren en deze maatregel achter de hand te hebben voor het geval er toch nog een faillissement of herstructurering zou plaatsvinden in de regio. Maar zoals gezegd: de erkenning als ontwrichte zone betekent eigenlijk dat het eerst slechter moet worden vooraleer we het beter kunnen maken. Laat ons hopen dat het daar niet toe komt.

De minister sloot af met het feit dat ze graag heel West-Vlaanderen als ontwrichte zone had gezien, maar dat niet alle coalitiepartners het daar mee eens waren.