Aanpak van de fietspaden N43 tussen Waregem en Kortrijk

De fietspaden langs de N43 tussen Waregem en Kortrijk zijn in erbarmelijke staat. Al geregeld kwamen er klachten en opmerkingen binnen van fietsers. Aangezien er nog geen consensus is over de projectnota zal er in tussentijd het nodige gedaan worden om het fietspad veilig berijdbaar te houden.

De fietspaden staan nog niet op de planning. Er werd namelijk nog geen consensus bereikt binnen de stuurgroep over de projectnota. Wanneer deze consensus gevonden wordt, kan men het dossier verder technisch uitwerken. Daarna kan de procedure rond mogelijke onteigeningen en het rioleringsdossier uitgewerkt worden.

In tussentijd zal er wel het nodige gebeuren om het fietspad berijdbaar te houden.

Hieronder vind je mijn schriftelijke vraag over de aanpak van de fietspaden van de N43, gericht aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: