Bakkers mogen opnieuw vroeger open

Tot voor kort mochten volgens de richtlijnen van de FOD economie winkels open zijn van 7u00 tot 22u00. Vanuit Bakkers Vlaanderen pleitte men voor een uitzondering voor de sector omdat vroeger open zijn voor onze bakkers ook een betere spreiding van klanten betekent. En daar is nu, door een nieuw Ministerieel Besluit, verandering in gekomen.

Vanuit de sector kwam de vraag om bakkers vroeger te laten openen. Minister Nathalie Muylle ging in op hun vraag en stelde in een nieuw Ministrieel Besluit dat bakkers vanaf nu weer om 5u mogen openen.

Blij met het sterke werk van minister Muylle!