Belangrijkste steunmaatregelen eventsector

De evenementsector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme, het Corona-overbruggingsrecht, het Overbruggingsrecht heropstartWaarborg coronacrisis (corona-uitbreiding) en Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis) werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Deze pagina geeft een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen. Voor een volledig overzicht kan je de website van VLAIO raadplegen
 

Ook via hun filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

 

 • Coronalening

Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat je een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. 

Aanvragen kan tot 15 april 2021.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

 

 • Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een lening krijgen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening werd uitgebreid tot de eventsector.

Aanvragen kan tot 1 maart 2021.

Meer informatie

kan je terugvinden in de maatregel Handelshuurlening en op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening.

 

 • Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuur- en eventsector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Aanvragen kan tot 1 december.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

 

 • Culturele activiteitenpremie

Om de cultuur- en eventsector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt er een culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021.

Wie komt in aanmerking

De culturele activiteitenpremie kan worden aangevraagd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van de NACE-codes opgenomen op deze lijst en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector (je bent dus niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector).
Wat komt in aanmerking

De premie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd;
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers en/of zelfstandige cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. 
Omvang steun

De premie dient om de gemaakte kosten voor de georganiseerde activiteit te dekken. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Per activiteit bedraagt de steun minimum € 2.000 of een veelvoud van € 2.000 tot maximum € 20.000;
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan € 20.000 in totaal; 
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.
Aanvraagprocedure

Je kan deze aanvragen sinds 3 november. Deze applicatie werkt niet op mobiele toestellen.  

Je kan tot 31 mei 2021 een aanvraag indienen of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn. 

Meer informatie

Meer informatie kan je vinden op de website van Departement Cultuur, Jeugd & Media: De culturele activiteitenpremie

 

 • Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Tijdelijke werkloosheid – Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona ‘evenementen’ aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020. Ook voor de evenementen die normaal zouden plaatsgevonden hebben in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 was dit mogelijk. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 1 oktober

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 ook beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.  

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

 

 • Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren konden vanaf 7 september tot 2 oktober bij VLAIO een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

De tweede oproep voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 liep van 5 oktober 2020 tot en met 9 november 2020.

Meer informatie

Uitgebreide info over deze maatregel kan je raadplegen op www.vlaio.be/voorschotevenementen.

 

 • Transitiesteun voor MICE-ondernemingen (West-Vlaanderen)

MICE-ondernemingen konden tot 15 september 2020 een subsidie aanvragen van maximaal € 3000 bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken kwamen ook in aanmerking. Meer informatie op www.pomwvl.be/steun-voor-mice-ondernemingen.

 

 

 • Andere initiatieven

LIVE2020

Vanaf 1 september tot uiterlijk 8 oktober kon er bij LIVE2020 steun worden aangevraagd. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Meer informatie in de maatregel Koning Boudewijnstichting (KBS).

Corona crowdfunding

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Als je slaagt om via de crowd 1/3e deel van de lening op te halen legt Socrowd de rest bij. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Sabam for culture

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Ben je door de huidige crisis genoodzaakt om in een afgeslankte bezetting op te treden, dan kan je gebruik maken van de Beurs om uw artistiek budget te boosten, waarbij je budget wordt aangevuld met € 300 per concert. Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.