Beroepsinschakelingstijd werkzoekende jongeren

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de studerende jeugd. Door corona zijn heel wat stages niet kunnen doorgaan, hebben veel leerlingen en studenten vooral lessen voor de computer gevolgd.

In 2019 daalde het aantal werkzoekenden in de groep jongeren die in de beroepsinschakelingstijd zitten opvallend. Dat was deels te wijten aan de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij ook jongeren snel een geschikte job vinden, maar ook met de aansluiting op de arbeidsmarkt die beter verloopt dan in 2021. De vraag is of dit ook na de coronacrisis nog het geval is.

 

  1. Hoeveel werkzoekenden waren er in 2021 binnen de groep jongeren die in hun beroepsinschakelingstijd zitten? Hoe verhoudt dat cijfer zich tot de cijfers uit 2020 en 2019?

   2. Welke diploma’s hebben de werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd?