Circulaire economie in de textielsector

Donderdag is traditioneel commissiedag. Vandaag staan er ook enkele vragen van mezelf geagendeerd in de commissie Werk en Economie.

Naar aanleiding van het nieuws dat Zalando met een tweedehands afdeling start, vroeg ik aan minister Crevits naar de gevolgen voor Vlaanderen en de stand van zaken binnen de Vlaamse circulaire economie.

De minister kon me het volgende antwoorden op mijn vragen:

  • Ik sta op zich niet negatief tegen het initiatief van Zalando. Het gaat hier om het grootste online platform voor mode en lifestyle in Europa. Als zo een online platform een duurzaam circulair initiatief neemt, vind ik dat eigenlijk positief.
  • We hebben in het kader van de relanceplannen ook duidelijk gemaakt dat we een sprong willen maken op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. En een van de sectoren waar we nog harder op willen inzetten, is de textielsector. We willen een stevig tandje bij steken om die volledig circulair te maken. Met dit initiatief (Circulair Material Center) kan een deel van de kledij die anders op de afvalberg terechtkomt opnieuw worden gebruikt, met een aantal positieve effecten.
  • Uiteraard moeten we in het geval van Zalando ook niet te naïef zijn en ook aandacht hebben voor een duurzaam retourbeleid. Men kan vlot bestellen in alle maten en kleuren, en al wat te veel is, kan gratis worden teruggereden. Dat blijf ik lastig vinden. Ik vind het van belang dat mensen lokaal kopen en dat er levendige lokale kernen behouden blijven.
  • Ik verwacht daar toch wel een beetje effect van het initiatief van Zalando. Anderzijds is Zalando niet de eerste die met zo’n initiatief komt. Het is dus iets te vroeg om te beoordelen of dat een groot effect zal hebben en of het complementair of verstorend zal zijn voor andere online platformen, kringloopwinkels en lokale kmo’s. Het probleem met het retourbeleid speelt hier alleszins wat minder, omdat tweedehandsproducten bijna altijd unieke stukken zijn, waar je geen grote aantallen van hebt.
  • Moeten we bijsturen? Het is van belang dat onze lokale spelers, zoals kmo’s, lokale winkels en kringloopwinkels, ook zo snel mogelijk op de digitale trein springen. We nemen daar als overheid ook initiatieven in. Algemeen vind ik dat we in de relance ook moeten evolueren naar meer duurzaamheid en meer circulariteit. Dat is de reden waarom ik met collega Demir vlak voor de zomer de werking van Vlaanderen Circulair heb vernieuwd. We willen binnen onze acties een boost geven aan die transitie, niet alleen in textiel, maar ook rond bouwen, watergebruik, chemie, elektronica, bio-economie enzovoort.
  • We hebben ook heel wat budgetten voorzien om die innovatie en circulariteit een boost te geven. Ik ben op dit ogenblik bezig met een beleidsplan om innovatie en ontwikkeling in circulaire textiel en elektronica een boost of een sprong voorwaarts te geven. We moeten ook echt inzetten op innovatie en ontwikkeling om afvalproducten van kledij en elektronica in batterijen en computers te gaan hergebruiken, minstens als grondstof voor nieuwe producten.
  • De West-Vlaamse textielsector staat onder enorme druk. Enkel dankzij innovatie kunnen zij evolueren naar een circulaire economie, waarbij ze ook hun productieprocessen kunnen verduurzamen.
 

Mijn volledige vraag en het antwoord van de minister kan je hier terugvinden