De nieuwe dynamische knelpuntberoepenlijst en het tekort aan bakkers

Arbeidskrachten toeleiden naar knelpuntberoepen blijft een prioriteit om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Toch, voor bepaalde beroepen kennen we al langere tijd een tekort en is de zoektocht naar voldoende werkkrachten moeilijk. Economische migratie kan daar een tijdelijke oplossing bieden.

Voor jobs die op de dynamische knelpuntberoepenlijst komen, hoeft de werkgever bij de aanvraag van de arbeidskaart niet te bewijzen dat er een structureel tekort is aan geschikte werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor alle andere aanvragen is dat wel het geval. Opvallend is toch dat er geen enkel beroep ten opzichte van de vorige dynamische lijst verdwenen is.

Op de nieuwe dynamische knelpuntberoepenlijst staan 22 knelpuntberoepen, waarvan er 18 op de vorige lijst stonden en er 4 nieuwkomers zijn, waaronder bakker-patissier.

De opleidingen zijn nog altijd goed bevolkt, maar best wat afgestudeerde bakkers-patissiers kiezen nadien toch niet voor een eigen bakkerszaak, maar starten bijvoorbeeld een chocolaterie. Volgens Bakkers Vlaanderen is het negatieve imago van het beroep een oorzaak voor het tekort. Vaak wordt er gesproken over het nachtwerk, weekendwerk, werken op feestdagen. Toch is dit achterhaald: vandaag de dag kan het werk van een bakker beter worden georganiseerd dan vroeger het geval was.

Mijn vragen aan de minister:

  • hoe verklaart u dat geen enkel knelpuntberoep ten opzichte van de vorige dynamische lijst verdwenen is? Ligt dit aan het gebrek aan interesse van economische migranten om deze jobs in te vullen of is er een andere verklaring?

Dat geen enkel beroep van de dynamische lijst verdwenen is, ligt in de eerste plaats aan het feit dat die beroepen nog altijd knelpuntberoepen zijn, de meeste zijn dat al heel lang. Een beroep verdwijnt van de dynamische knelpuntberoepenlijst als het in Vlaanderen geen knelpuntberoep meer is. We moeten natuurlijk zorgen dat we het aantal economische migranten afzetten tegen het aantal Vlamingen dat een vacature invult. Als je bakker van de dynamische knelpuntberoepenlijst schrapt en bijgevolg geen migratie van buiten de Europese Unie meer toelaat, moet je er natuurlijk zeker van zijn dat het tekort niet onmiddellijk terugkeert.

  • Hoe kunnen we het imago van het bakkersberoep positief versterken zodat meer afgestudeerde bakkers-patissiers voor dit beroep kiezen?

Ik vind het belangrijk om werkzoekenden aan te trekken tot het bakkersberoep. VDAB ontwikkelt een digitaal infopakket over het beroep van bakker. Op die manier willen we meer mensen warm maken voor het bakkersberoep.

Voor het opleiden van bakkers werkt VDAB samen met centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en SYNTRA, die de opleidingen aanbieden.

Ook de voedingssector heeft een aantal acties opgenomen in zijn sectorconvenant om het beroep van bakker aantrekkelijker te maken. Zo zal er een bakkersstand geplaatst worden op het Voedingssalon in samenwerking met de bakkerijscholen. Daarnaast zullen er ook wedstrijden worden georganiseerd, een bake-off om het bakkersberoep te promoten.

De sector gaf ook zelf aan met een aantal vooroordelen en negatieve perceptie te kampen, waaronder weekend- en nachtwerk, werken op feestdagen, geen tijd voor een sociaal leven. Het bakkersberoep is de laatste jaren echter heel erg geëvolueerd, ook technisch. Dankzij innovatieve technieken kan veel werk al voorbereid worden door machines, zoals het kneden van het brood, de koelkastkamer om deeg te laten rijzen.