De stappen naar een circulaire economie

In de commissie economie hadden we het vandaag over circulaire economie. Uit een studie van het Steunpunt Circulaire Economie blijkt dat als de circulaire economie wordt gerealiseerd, ze potentieel netto 30.000 nieuwe banen kan creëren tegen 2030. En dat is mogelijks nog een serieuze onderschatting.

Een van de manieren om de Vlaamse economie terug te lanceren is duidelijk het durven zetten van de stap naar circulaire economie. Ook de Vlaamse Regering is zich daarvan bewust en trekt duidelijk de kaart van de circulaire economie in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Daarin is sprake van een versnelde omslag naar een maximale circulaire economie door de uitbouw van Vlaanderen als recyclagehub, met onder andere het inzamelen van kostbare materialen, steun aan bedrijven voor onderzoeksprojecten met het oog op ‘design to recycle’ enzovoort, door de ondersteuning van innovatie in de bouwsector gericht op circulair bouwen en door onderzoek en begeleiding van bedrijven die de omslag maken naar circulaire economie.

Niet alleen de Vlaamse Regering is daar sterk mee bezig, ook ondernemingen voelen zich steeds meer geroepen om de circulaire weg op te gaan. Zo start het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) nu in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) met een opleidingsreeks ‘Samen Circulair’.

Ik vroeg aan de minister of er al voorbeelden zijn van de acties die zullen worden ondernomen binnen de circulaire economie? En wat zijn de initiatieven die nu al plaatsvinden?

Het antwoord van minister Crevits:

  • Vorig jaar werd er samen met collega Demir een nieuwe boost gegeven aan de werking van Vlaanderen Circulair. Er zijn zes werkagenda’s: circulair bouwen; water; kunststoffen; de maakindustrie – textiel en elektronica –; bio-economie en voeding. Die zes pijlers worden nu ingevuld in werkagenda’s.
  • In het relancebudget zijn ook bijzonder veel middelen voorzien voor onderzoek en innovatie in die circulaire economie, om als het ware met Vlaanderen een sprong voorwaarts te nemen inzake circulariteit.
  • Binnen Vlaanderen Circulair lopen nu heel wat concrete projecten. Zo is er een project rond duurzame en circulaire jeansbroeken van HNST jeans. Dat is in een heel interessant initiatief. Er is ook een gesofisticeerd herstelcafé Maakbar Leuven. Er is JuuNoo, een bedrijf waarbij snel en circulair wanden worden opgezet en afgebroken in de bouw. Dat is heel nuttig voor de vaccindorpen die nu worden gebouwd. We hebben enorm veel voorbeelden waaraan Vlaanderen Circulair nu mee een boost geeft. VLAIO zorgt er mee voor dat circulair ondernemen een thema is in de projecten die we selecteren binnen de oproep rond ondernemerschap.
  •  Er is in mijn beleidsdomein 15 miljoen euro gereserveerd voor innovatie in de circulaire economie. Daar komt dat thema dus zeer fors aan bod. Maar het is niet alleen in die plannen, ook in het pure design is er plaats voor die hersteleconomie.
Het volledige verslag kan hier terug gevonden worden.