Digitale transformatie Vlajo

Blended learning is een doordachte mix van face-to-face- en digitaal onderwijs. Daarbij krijgen leerlingen een stukje in handen wanneer, waar en aan welk tempo ze de onlineleerstof individueel of in groep verwerken.

Ook ondernemingszin en ondernemerschap kan eventueel aangeboden worden via het concept van blended learning. Leerlingen die verder uitgedaagd willen worden en extra informatie over ondernemingszin of ondernemerschap willen leren, kunnen op die manier hun kennis bijschaven.

Daarnaast is het gezien de huidige situatie betreffende corona belangrijk dat ook een organisatie zoals Vlajo volop de digitale kaart trekt, zodat jongeren, zelfs in deze moeilijke tijden, kunnen blijven geprikkeld worden voor het ondernemerschap.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan minister van Werk en Economie, Hilde Crevits.

Uit het antwoord blijkt dat Vlajo al verscheidene jaren het principe van blended learning toepast. Dat is het gevolg van de digitale transitie die de organisatie startte, enkele jaren voor de corona crisis. Vlajo maakt gebruik van een combinatie van fysieke handboeken en een digitaal platform, het zogenaamde ‘kenniscentrum’. De info op dat platform wordt in verschillende vormen ter beschikking gesteld (teksten, presentaties, videofragmenten,…) en is toegankelijk na registratie. Het bevat zowel basisinfo als extra informatie voor wie wil.

Er is een apart kenniscentrum voor de leerkracht en voor de leerling. De leerkracht krijgt op zijn platform vooral tips en ondersteuning mee om het project te coachen. De leerlingen krijgen tips en info mee om van hun eigen onderneming een succes te maken. Via Train-the-Teacher opleidingen werden de digitale competenties van leerkrachten ondersteund en (verder) ontwikkeld, mede onder impuls van VLAIO.

De investeringen in www.vlajo.org als centrale hub voor jong ondernemerschap hebben geloond; in de periode 2016-2021 is het aantal gebruikers bijna verdrievoudigd (van ruim 111 000 gebruikers naar een kleine 270 000), ook de tijdspanne waarop de gebruikers actief zijn op de website is gevoelig verhoogd.

    
Het proces van digitalisering heeft een goede basis gelegd voor de bedrijfszekerheid van de Vlajo operaties tijdens de corona lockdowns van de scholen. Dankzij het online kenniscentrum en de digitale communicatie tussen regionale Vlajo coördinatoren, leercoaches en leerlingen, kon de begeleiding van de projecten vlot blijven doorgaan tijdens de coronacrisis.

Vlajo heeft daarnaast verdere stappen gezet richting digitalisering. Bij het begin van de coronacrisis heeft Vlajo onmiddellijk de overstap gemaakt naar begeleiding via webinars. Omwille van de voordelen die dat biedt, werd ondertussen beslist om het systeem van webinars verder uit te bouwen. Zo zullen jongeren die in een Mini-onderneming zitten, vanaf begin oktober een uitgebreid aanbod van webinars ter beschikking krijgen (https://www.vlajo.org/evenementen/webinars/webinar-secundair).

Daarnaast was het een uitdaging voor leerlingen om tijdens de coronacrisis voldoende verkoop te realiseren binnen hun mini-onderneming. Om de deelnemers hierbij te ondersteunen, werkte Vlajo een specifiek begeleidend document uit omtrent ondernemen ten tijde van corona. Er werd een digitale verkoopomgeving uitgewerkt, de Vlajo Market, die het mogelijk maakt (vanaf dit schooljaar) om betaalverrichtingen te doen, zodat e-commerce nog meer in de verf gezet kan worden (https://www.vlajo.org/vlajomarket).


Er wordt momenteel ook gewerkt aan een volledig nieuw digitaal platform dat in staat zal zijn alle papieren handboeken volledig te vervangen. E-learning zal dan centraal staan. Leerkracht en leerling zullen in staat zijn om een volledig eigen leertraject samen te stellen, op basis van de eigen noden en behoeftes.