Eventuele steunmaatregelen voor FNG?

De voorbije dagen werd duidelijk dat het verhaal rond FNG absoluut niet zo koosjer is. We kregen berichten binnen over oa. een kunstmatig groeiverhaal, goedkoper inschrijven van kleding… .

Ik kreeg ook heel wat vragen binnen van bezorgde lokale handelaars over mogelijke eventuele steun voor FNG. Ze stelden zich hier toch wat vragen bij, gezien het nieuws over FNG dat naar buiten kwam.

In de commissie Economie stelde ik minister Crevits hierover enkele vragen.

De minister was duidelijk in haar antwoord:

  • De Vlaamse Regering staat niet te springen om in deze context financiële ondersteuning aan te bieden, op welke manier dan ook. We willen in deze coronacrisis ondernemingen steunen waar ook de aandeelhouders inspanningen leveren. We gaan met dezelfde blik naar het FNG-dossier kijken. Een absolute basisvoorwaarde voor eender welke vorm van steun is dat er klaarheid komt over de omstandigheden waarbinnen dat zware verlies van 2019 tot stand is gekomen.
  • Verder gelden natuurlijk ook de EU-staatsteunregels. We willen niet concurrentievervalsend optreden. We zullen desgevallend ook met de Europese Commissie bekijken of steun überhaupt mogelijk is in overeenstemming met het tijdelijk steunkader en de daarbij gehanteerde definitie van ‘onderneming in moeilijkheden.
  • De vragen over de modesector in het algemeen: er werden daarvoor verschillende interprofessionele steunmaatregelen ontwikkeld. Er was ook de kapitaalverhoging van 250 miljoen euro waarmee PMV coronaleningen kan verschaffen aan levensvatbare kmo’s. Er zijn waarborgsystemen. Er is de hinderpremie. Bijna 8500 modebedrijven, vooral uit de detailhandel, hebben een aanvraag ingediend. Aan die winkels hebben we voor 90,4 miljoen euro aan premies uitbetaald, naast de dagvergoedingen. Er werden ook heel wat dossiers ingediend voor compensatiepremies.
 
Ik kan je alvast verzekeren dat ik dit dossier van dichtbij blijf opvolgen!

Het verslag (zowel woordelijk als via video) van de vergadering kan je alvast hier terugvinden.