Faillissementen 2021

Hoewel 2022 al volop bezig is, kijk ik graag terug naar vorig jaar: 2021. Door corona is 2021 geen gemakkelijk jaar geweest voor velen. Ook voor ondernemingen is het absoluut geen gemakkelijk jaar geweest: verplichte sluitingen, telewerk, isolaties enzovoort. Zo hebben, ondanks de vele steunmaatregelen van de regeringen, toch wat bedrijven de deuren moeten sluiten.

In 2021 waren er volgens data van Statbel  3.427 faillissementen in Vlaanderen. Dat is een daling met respectievelijk 8,5% t.o.v. 2020, met 30,3 t.o.v. 2019; met 22,4 t.o.v. 2018 en met 26,9% t.o.v. 2017 

In alle provincies constateren we eveneens een daling van het aantal faillissementen in 2021 t.o.v. de 4 voorgaande jaren. Er zijn inderdaad wel wat verschillen per provincie. Antwerpen telt de meeste falingen en Limburg de minste. In Antwerpen werden er in 2021 meer dan dubbel zo veel faillissementen geregistreerd dan in Limburg.

De meeste faillissementen vinden plaats in de sector van de “bouwnijverheid”, de sector “groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen” en de sector van “het verschaffen van accommodatie en maaltijden”. De minste faillissementen zijn te vinden bij de “huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik”, de sector van “de winning van delfstoffen”, de sector van “de productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht” en de sector van “de distributie van water/afval- en afvalwaterbeheer en sanering”.