Iedereen op de fiets!

Het is van groot belang dat er vanuit Vlaanderen initiatieven worden genomen om de Vlaming te stimuleren meer te bewegen. De fietsvergoeding is hier een ideaal voorbeeld van en beloont de werknemer die zich met de fiets verplaatst voor het woon-werkverkeer.

Er is echter een groot verschil tussen de hoogte van de fietsvergoedingen:

  • het onderwijzend personeel kan een fietsvergoeding verkrijgen van 0,15 euro per kilometer;
  • het personeel van lokale besturen kan een fietsvergoeding ontvangen van minimaal 0,15 euro per kilometer en maximaal het bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen (voor het aanslagjaar 2020 bedraagt dit 0,24 euro per kilometer).
We vragen met CD&V dan ook om de fietsvergoeding voor het onderwijzend personeel gelijk te schakelen met deze van het personeel van de lokale besturen. Aangezien het de werkgever is die beslist over de hoogte van de fietsvergoeding, lijkt het ons opportuun dat de minister de verhoging van de fietsvergoeding voor onderwijzend personeel mee neemt in de volgende cao-besprekingen.
 
Op die manier krijgen we allen samen iedereen op de fiets!

Hieronder kan je mijn schriftelijke vraag hierover terugvinden, alsook het antwoord van de ministers: