Gaverbeek Hippodroom Waregem

Sport Vlaanderen Waregem is de voorbije jaren uitgebouwd geweest tot een topsportcentrum voor paardensport.

In de beleidsnota sport 2019-2024 staat dat de minister via cofinanciering ze de centra van Sport Vlaanderen willen uitbouwen tot centers of excellence.

Wat dat echter betekent voor elk centrum apart is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is is dat er ten opzichte van de vorige legislatuur er een stijging is van de middelen met 2 miljoen euro.

Hieronder vind je mijn schriftelijke vraag over de rol van Sport Vlaanderen in de Hippodroom van Waregem, gericht aan Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand: