GEZOCHT: Vlaamse Eventmeester

In de commissie Werk en Economie pleit Vlaams parlementslid voor CD&V Kurt Vanryckeghem vandaag voor de aanstelling van een Vlaamse Eventmeester, een spilfiguur die structuur en organisatie brengt  in de evenementensector, naar analogie met de Vlaamse Bouwmeester. “Vandaag de dag is de eventsector heel divers en weinig georganiseerd. Hierdoor voelde de sector zich vaak niet gehoord tijdens de coronacrisis. Een Vlaamse Eventmeester kan soelaas bieden,” zegt Vanryckeghem.

Wanneer de economie zich herstelt, is het de bedoeling dat we ook de steunmaatregelen beginnen af te bouwen. “Wat we daarbij echter nooit mogen vergeten, is dat de economie niet voor elke sector op hetzelfde moment weer bloeit. Bepaalde sectoren, zoals de eventsector, zitten nog steeds op hun tandvlees en zijn nog steeds gebaat bij doelgerichte steun,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Sterke organisatie van de sector nodig

Vanryckeghem ging de voorbije dagen in dialoog met de eventsector. “Naast de financiële steun blijkt uit verschillende dialoogmomenten met de eventsector dat ze vooral ook vragende partij zijn naar een sterke organisatie van hun sector. Vandaag de dag is de sector heel divers en weinig georganiseerd. Zo hebben ze geen NACE-codes, de code die de EU toekent  aan verschillende types economische activiteiten, en heeft de sector ook geen paritair comité,” legt het parlementslid uit.

“Uit gesprekken met de sector is duidelijk dat ze op zoek zijn naar iemand die de sector op orde zet en mee verder professionaliseert. Daarom pleit ik voor de aanstelling van een Vlaamse Eventmeester, naar analogie met de Vlaamse Bouwmeester. Die Vlaamse Eventmeester kan, in nauwe samenwerking met de sector en alle betrokken personen en organisaties, de sector mee structureren en professionaliseren”, aldus Kurt Vanryckeghem. Het voorstel kwam vandaag op tafel in de Commissie Werk & Economie in het Vlaams Parlement, waar bevoegd minister Crevits laat weten het idee genegen te zijn.

“Het is belangrijk dat we hier nu samen, over de partijgrenzen heen en voor de sector, snel werk van maken,” sluit Vanryckeghem af.