Heropstart eventsector: oproep voor lokale autonomie

In de commissie Economie ging het zopas over de heropstart van de eventsector. Ze kregen nu wel een GO van de Nationale Veiligheidsraad, maar dat betekent helaas nog niet dat een directe volledige opstart aan de orde is.

Het is daarom van groot belang dat we deze lokale ondernemers verder blijven ondersteunen waar nodig. Zo riep ik zopas in de commissie op om de lokale autonomie maximaal te laten spelen en de lokale besturen op te roepen de versoepelingen maximaal te gebruiken voor de event- en kermissector.

Ik was dan ook blij te horen dat minister Crevits deze oproep ondersteunt en onderschrijft. Belangrijk dat we samen (parlement en regering) deze ondernemers niet in de steek laten.