Innovatiesteun aan kmo’s

Net als in 2019 is het toegekende bedrag aan innovatiesteun voor kmo’s groter dan dat aan grote ondernemingen. Maar liefst 114,8 miljoen euro ging naar kmo’s ten opzichte van 85 miljoen euro naar grote ondernemingen. Vooral de kleine ondernemingen breken daarmee een spectaculair record: in 2010 kregen zij 31 miljoen euro terwijl dat in 2019 99 miljoen euro was.

We zien echter wel een verschil tussen ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten: bij ontwikkelingsprojecten krijgen kmo’s veel meer steun dan grote ondernemingen, het omgekeerde is waar te nemen bij de onderzoeksprojecten. Ik vroeg aan de minister hoe dit verschil kon verklaard worden.

Daarnaast zien we bij middelgrote ondernemingen een grote schommeling qua deelname aan innovatiesteun. Ook hier vroeg ik aan de minister hoe die schommeling te verklaren valt.

Hieronder kan je mijn schriftelijke vraag hierover terugvinden, alsook het antwoord van de minister: