Jobbonus goedgekeurd in commissie!

Vandaag stond in de commissie Economie en Werk een belangrijk voorstel van decreet op de agenda: de jobbonus.

Met de Vlaamse jobbonus wil de Vlaamse Regering een premie toekennen aan personen die aan het werk zijn met een laag inkomen. Hierdoor biedt ze een antwoord op de aanhoudende krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en inkomen uit werk te vergroten. Daarnaast worden werknemers met lage inkomens gemotiveerd om aan te slag te gaan en te blijven. Deze premie wordt toegekend op basis van het loon op jaarbasis.

Voor cd&v moet werken lonen. Ik ben dan ook heel blij dat de jobbonus zonder tegenstem goedgekeurd werd in de commissie. 773.000 werkende Vlamingen zullen tot 600 euro extra netto kunnen krijgen. Zeer belangrijk in crisistijd!