KICK-project

In het najaar van 2020 werd het KICK-project gelanceerd, een project waarbij steun
verleend wordt om de stadskern te doen heropleven en de leegstand tegen te gaan. Vijf West-Vlaamse steden werden geselecteerd om hieraan deel te nemen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Ieper.

De keuze voor de steden Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Ieper werd door POM
West-Vlaanderen gemaakt tijdens de uitwerking van hun projectvoorstel. Deze keuze ligt ook in de betrachting van de stuurgroep van de West-Deal om met de oproep te mikken op projecten met een brede werking over de hele provincie West-Vlaanderen om op een gecoördineerde wijze initiatieven te nemen en op het belang van de regionale functie van deelnemende steden.

Vanuit EFRO is er in de huidige programmaperiode geen budgettaire ruimte meer voor
de ondersteuning van vervolgtrajecten. Vanuit de relancemiddelen wordt wel 25 miljoen euro voorzien voor handelskernversterking.

Het is één van de basisdoelstellingen van POM West-Vlaanderen om de kennis die via het KICK-project opgebouwd wordt ook te verspreiden naar andere lokale besturen in West-Vlaanderen. De uitrol van de projectresultaten naar andere lokale besturen in (West-) Vlaanderen vormde een specifieke voorwaarde van de oproep.

De uitrol van de projectresultaten en goede praktijken naar de lokale besturen in West-Vlaanderen is een rol die weggelegd is voor POM West-Vlaanderen en OC West. De lokale besturen maken al jarenlang deel uit van het netwerk van deze provinciale koepelorganisaties. OC West en POM vormen een tandem als het gaat over de ondersteuning van steden en gemeenten op vlak van hun detailhandelsbeleid.

Het uitrollen van informatie ligt in de kernopdracht van OC West. Zowel de projectresultaten als de goede piloot- en praktijkvoorbeelden zullen
uitgerold worden via het reguliere netwerk van OC West/POM en hun diverse bestaande communicatiekanalen. Het gaat dan onder meer over nieuwsbrieven, gerichte mailings, regionale ateliers lokale economie (waarbij de resultaten van KICK een vast onderdeel wordt van de agenda), een voorjaarstreffen economie met een voorstelling van de projectresultaten, en de opname van de relevante zaken tijdens de bilaterale gesprekken met de gemeenten.

De volledige schriftelijke vraag en het antwoord van minister Crevits vind je hier.