Lokale besturen kunnen GASboetes innen bij snelheidsovertredingen

In het regeerakkoord stond al dat steden en gemeenten de mogelijkheid zouden krijgen om GAS-boetes uit te schrijven bij snelheidsovertredingen.  Het vergt echter wel een decretaal initiatief om de gemeenten GAS-boetes telaten uitschrijven voor snelheidsovertredingen. Minister Peeters geeft aan dat ze dit in het eerste jaar van haar legislatuur wilt aanpakken.

De reden dat het nu nog niet decretaal verankerd is, is omwille van het feit dat er nog een aantal zaken moeten onderzocht worden. Zo moet de grens van de overtredingen nog bepaald worden: de administratie is hier momenteel mee bezig, rekening houdend met de impact van de beslissing op onder meer het verkeersveiligheidbeleid.

Het is een goeie zaak voor de lokale besturen dat ze binnenkort hier zelf GAS-boetes voor zullen kunnen uitschrijven. Op die manier kunnen de gemeenten de vruchten plukken van zware investeringen in verkeersveiligheid zonder dat de zware overtreders strafrechterlijke vervolging ontglippen.

Hieronder vind je mijn schriftelijke vraag over het innen van GAS-boetes door lokale besturen bij snelheidsovertredingen, gericht aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: