Mini-ondernemingen in instellingen

Mini-ondernemingen zijn een manier om scholieren via een de opstart van een miniatuurbedrijf kennis te laten maken met wat ‘ondernemer zijn’ en ‘ondernemerschap’ juist inhouden. Tevens ontdekken de jongeren hun eigen ondernemende mogelijkheden.

Via de mini-ondernemingen komen scholieren in aanraking met alle aspecten van het ondernemerschap, van het maken en verkopen een product over het voeren een boekhouding en het berekenen van prijzen, tot het houden van algemene aandeelhoudersvergaderingen. De nadruk ligt daarbij op doen: eerst denken en dan effectief doen.

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) ondersteunt scholen en scholieren bij het opstarten en uitvoeren van zo’n mini-ondernemingsproject. Zo is Vlajo aanwezig in ongeveer één op de twee scholen en bereikt het met zijn werking dus een groot deel van de Vlaamse scholieren.

In 2019 zaten echter bijna 10.000 jongeren in een open of gesloten instelling. Deze jongeren komen dus amper of niet in aanraking met Vlajo en zijn werking.

 

  1. Er wordt door Vlajo momenteel enkel een mini-onderneming georganiseerd in een instelling in Wingene (Gemeenschapsinstelling De Zande).
  2. Vlajo is echter vaak niet rechtstreeks betrokken in een instelling, maar bereikt kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie hoofdzakelijk via haar activiteiten in het basis- en secundair onderwijs. Deze leerlingen worden benaderd vanuit een dubbele beleidskeuze:

    1. Kwetsbare jongeren, niet zelden met een curriculum van schoolmoeheid, worden gesensibiliseerd om hun ondernemende competenties te ontdekken en in te oefenen, terug ‘goesting’ te geven, met de bedoeling om hun eigen (professioneel) leven in handen te nemen. In de learing-by-doing Vlajo programma’s ontdekken ze hun sterke punten, wat ten goede komt van hun zelfrespect en geloof in eigen kunnen (self-efficacy).
    2. De benadering van kwetsbare jongeren gebeurt door Vlajo op integrerende wijze, niet op een segregerende wijze via aparte projecten. De sociale omgeving van kwetsbare jongeren wordt open gebroken doordat ze de Vlajo activiteiten in contact komen met andere leerlingen. In de mix komt een positieve stroom van aanstekelijk enthousiast geloof in de creativiteit van jongeren op gang. Anderzijds is het ook waardevol voor de andere leerlingen om contact te hebben met kwetsbare leerlingen. Binnen Vlajo leeft de overtuiging dat ruimte creëren voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief opbouwen om ieders rol in onze samenleving op te nemen, start met grenzen verleggen via een integrerende aanpak.