Nieuwe regels voor kermissen bekend: regels van de markten en niet die van de events

Nu de cijfers blijven dalen, volgen er normaal vanaf 9 juni opnieuw enkele versoepelingen. Eén van die versoepelingen is dat kermissen terug toegelaten worden. Al ontbraken de duidelijke regels voor de heropstart hier nog. Kurt Vanryckeghem (CD&V) vroeg aan minister Crevits hoe de heropstart van de kermissen er uit zal zien.

Kurt Vanryckeghem (CD&V): “Kermissen zorgen in heel wat lokale gemeenten nog een deel voor het sociaal weefsel. Ze brengen mensen samen en lokken mensen ook uit hun kot. In de stappen naar een ‘normale’ wereld, zijn kermissen dan ook een mooi onderdeel. Tegelijk zijn ze ook heel belangrijk voor de lokale economie: lokale winkels en horeca leven op van bruisende buurten.”

Er waren echter nog heel wat vragen die oprijzen bij de heropstart van kleine en grote kermissen. Minister Crevits gaf eerder al aan dat ze met de sector en met de lokale besturen in gesprek zou gaan over de modaliteiten van de heropstart. Dit is nu gebeurd, waardoor de modaliteiten voor de heropstart duidelijk zijn geworden:

  • 1 bezoeker per 1,5m aan elke zijde van het kraam toegelaten op de kermis. Alle zijden van het kraam tellen nu mee, wat een grote verbetering is ten opzichte van de regels in 2020.
  • Voeding en dranken mogen aangeboden worden, volgens de regels van de horeca
  • Geen beperkingen qua kramen of attracties.
  • Voor het overige zijn de regels identiek aan de markten: systeem om te controleren hoeveel bezoekers er op de kermis aanwezig zijn en er wordt een eenrichtingsverkeersplan opgesteld.
  • Vanaf 30 juli gelden er geen beperkingen meer voor kermissen.

“Ik besef dat er nog wat terughoudendheid is bij bepaalde besturen om de kermissen toe te laten op hun grondgebied, maar ik roep graag mijn collega’s op om maximaal kermissen toe te laten op hun grondgebied! Uiteraard onder de geldende covid-maatregelen.”, aldus Kurt Vanryckeghem.