Nood aan meer toegankelijke ondersteuning voor duurzaam internationaal ondernemen

Even terug heeft de SERV hun nieuwe advies over duurzaam internationaal ondernemen gepubliceerd. In dat advies bevestigen de Vlaamse sociale partners dat het verduurzamen van internationaal ondernemen en due diligence hoog op de agenda moeten blijven, en dat Vlaanderen een toekomstgericht beleid rond duurzaam ketenbeheer moet uitrollen. In de commissie Buitenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement bevroeg Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem minister-president Jan Jambon over de stappen die de Vlaamse Regering hiervoor gaat nemen.

Kurt Vanryckeghem (CD&V): “De overheid heeft een belangrijke rol rond sensibilisering, informeren en ondersteunen en helpen. De overheid moet de ondersteuning om rond het thema van duurzaam internationaal ondernemen en due diligence te ondernemen vooral toegankelijker maken voor kmo’s. Daarnaast moeten de goeie praktijken van ondernemingen beter erkend worden.”

De minister-president gaf aan dat er al heel wat zaken plaatsvinden betreffende het sensibiliseren over duurzaam internationaal ondernemen. Zo zet de Vlaamse Regering al jaren in op sensibilisering via onder andere de website van MVO Vlaanderen, via themanieuwsbrieven; om de info toegankelijker te maken, ontwikkelden ze een blauwdruk wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet inhoudt zodat kmo’s hier gepast mee aan de slag kunnen; voorzien ze ook opleidingen; werd er voorzien in een laagdrempelige zelfanalysetoets… . Ook zal de minister-president de betrokken partners aansporen de goeie initiatieven te blijven delen zodat ook andere kmo’s hieruit kunnen leren.

“Daarnaast is het ook van belang dat bij een keuze over eventuele wetgevende initiatieven steeds rekening wordt gehouden met de Europese en internationale context. Het is belangrijk dat een level playing field gegarandeerd wordt en dat ondernemingen niet geconfronteerd worden met verschillende soorten regelgeving”, aldus Kurt Vanryckeghem. “Ik ben daarom blij te vernemen dat er op het interfederaal overleg van 26 maart besloten is werk te maken van de actualisatie van het actieplan ‘bedrijven en mensenrechten’. Op die manier blijft België, maar ook Vlaanderen mee aan de kar trekken voor duurzaam internationaal ondernemen. Minister-president Jambon verzekerde me dat hij de goede praktijken uit Vlaanderen zal delen.

De minister-president gaf ook aan dat Vlaanderen steeds opbouwend zal meewerken aan een Europees en Internationaal kader. Momenteel is het uitkijken naar het Europees initiatief over duurzame corporate governance en dan meer bepaald het gedeelte over respect voor mensenrechten in toeleveringsketens.

Vlaanderen zal wel blijven ijveren dat de Europese en internationale initiatieven niet betekenen dat dit nog extra veel administratieve lasten met zich zal meebrengen voor onze kmo’s.