Ondersteunen van bedrijven in een nieuwe fase van de brexit

Ondertussen zijn we weer enkele weken verder in het brexitverhaal. In de commissie vroeg ik daarom aan minister Crevits een stand van zaken over de nieuwe fases die de brexit binnenkort in gaat: “Aan Vlaamse kant lijken de problemen zich momenteel tot een minimum te beperken. De vooraf voorspelde lange files blijven uit, en ook de administratieve rompslomp die zou opduiken, blijkt momenteel nog vrij goed mee te vallen, alhoewel we voorzichtig zijn.

Vanaf 1 april kan daar echter misschien verandering in komen: vanaf dan moet voor iedere pallet met iets van dierlijke oorsprong een papieren certificaat worden verkregen van het federaal voedselagentschap. In de praktijk dreigt de administratieve rompslomp dus ook in het nadeel van de Vlaamse ondernemers te spelen. Momenteel slagen onze Vlaamse ondernemers erin om hun gekoelde goederen de volgende dag al in de Engelse winkels te krijgen, maar als er voor iedere pallet een papieren certificaat zal moeten worden aangevraagd bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), wordt dat een bijna onmogelijke opdracht.

Vanaf 1 juli zullen ze ook via een Britse controlepost moeten passeren, waardoor ze al een dag houdbaarheid verliezen. Minister Clarinval benadrukt dat het FAVV klaar zal staan met een duidelijke structuur en extra medewerkers. Toch is de angst dat het voor heel wat extra rompslomp en vertraging zal zorgen, groot bij veel Vlaamse ondernemers.

Ik vroeg aan de minister of het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voorbereid is op deze nieuwe fase van problemen en vragen? Met andere woorden, zullen de Vlaamse ondernemers ook hiervoor bij VLAIO terechtkunnen? Alsook of de minister u er bij haar federale collega op zou aandringen om het FAVV op alle mogelijke manieren extra te versterken, zodat er daardoor geen oponthoud bestaat? Ten derde: welk soort vragen krijgt de Brexit Helpdesk momenteel het meest binnen?”

 

De minister haar antwoord: “Aan de ene kant zien we dat de Brexit Helpdesk van VLAIO en Flanders Investment & Trade (FIT) zeer goed voorbereid is op de nieuwe fase. We hebben het echter al eens gezegd: het is nog altijd wat koffiedik kijken als het gaat over de vraag wat precies de impact van die brexit zal zijn. Veel zal afhangen van de wijze waarop het FAVV en ook de Britse tegenhangers erin slagen om de bijkomende verplichtingen vlot af te handelen. De Brexit Helpdesk staat in direct contact met beide instanties om zo snel mogelijk informatie op te halen. We zullen sowieso aan de Brexit Helpdesk vragen om eerstelijnsadvies te geven. Waar nodig kan de Helpdesk doorverwijzen naar het FAVV en de antwoorden van het FAVV monitoren.

Uw tweede vraag is een zeer terechte zorg. Op dinsdag 23 februari heb ik, samen met mijn collega’s van de andere gewesten, een overleg gehad met minister Clarinval en de top van het FAVV. Daar hebben we het gehad over het grote belang van een grote flexibiliteit en servicegraad bij het FAVV.

Het FAVV is bereid om al zijn processen te digitaliseren, wat de doorlooptijd dus zeer gunstig zou beïnvloeden. We mogen echter niet vergeten dat het FAVV niet alle problemen kan oplossen. Ook aan Britse zijde is er een digitaliseringsbeweging nodig, en volgens de info van het FAVV zijn ze daar ook nog niet klaar. Om de controles tijdig te kunnen uitvoeren is het FAVV bereid om ook in het weekend de nodige fytosanitaire certificaten af te leveren. Snelheid is van belang. We mogen immers niet vergeten dat dagverse producten ons een concurrentieel voordeel bieden ten opzichte van andere exportlanden. Tegelijk dringt het FAVV er bij de bedrijven wel op aan om tijdig een duidelijke logistieke planning op te maken. Enkel op die manier zal het FAVV ook in staat zijn om ladingen te certificeren.

Trouwens, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zal in de loop van het traject naar 1 april ook infosessies organiseren voor de kleinere bedrijven. Het FAVV zal daarvoor een spreker afvaardigen.

We hebben ook afgesproken dat VLAM het eerste aanspreekpunt zal zijn voor de kleinere bedrijven.

De Helpdesk moet vooral vragen over douaneformaliteiten beantwoorden, maar ook algemene vragen, zoals: wat moeten we nu precies in orde brengen? Er zijn ook vragen over de Britse invoerformaliteiten en over de oorsprongsregels. Er is dus een heel grote variëteit. Er zijn ook vragen over de steunmaatregelen in Vlaanderen. En afhankelijk van de vragen die we krijgen, wordt er ook initiatief genomen om extra webinars te organiseren. VLAM heeft bovendien een eigen brexitconsulent, die specifiek voor de bedrijven uit de land- en tuinbouw en visserij een rechtstreeks aanspreekpunt vormt.