Ondersteuning bij Brexit voor KMO’s

In deze coronatijden dreigt de brexit wat naar de achtergrond te verdwijnen. Nochtans zal de brexit grote gevolgen hebben voor heel wat kmo’s en al zeker in West-Vlaanderen. Het is daarom belangrijk dat we onze kmo’s ten volle voorbereiden op wat komen zal.

Minister Hilde Crevits kondigde zonet, als antwoord op mijn vraag om uitleg, in de commissie Economie aan dat er binnenkort een Brexit Plan komt op de Vlaamse Regering:

  • specifiek contactpunt voor bedrijven die operationele bijstand zal verlenen.
  • twee specifieke brexit-calls binnen de kmo-groeisubsidie
  • organiseren van brexit-opleidingen in samenwerking met Syntra
  • het contract ‘Ondernemerschap’ uitbreiden in kader van de Brexit.

Ik stelde daarnaast ook voor een hoorzitting te organiseren in de commissie om op die manier met alle partners te kunnen samen zitten en te kijken hoe we onze kmo’s op de beste manier kunnen klaarstomen en ondersteunen.

Zowel het videoverslag als het schriftelijke verslag van mijn vraag in de commissie kan je hier terugvinden