Ondersteuning van G-sport (2)

Iedereen moet kunnen sporten, ook mensen voor wie het op het eerste gezicht soms minder evident lijkt. G-sport is dus van groot belang in onze samenleving.

Naar aanleiding van de antwoorden van minister Weyts op mijn eerste vraag over de ondersteuning voor G-sport, heb ik nog enkele extra vragen gesteld om zo elk aspect van ondersteuning te kunnen monitoren om dan van daaruit mogelijke voorstellen te kunnen doen.

De extra vragen die ik stelde aan minister Weyts kan je hieronder terugvinden.

Hieronder kan je mijn schriftelijke vraag hierover terugvinden, alsook het antwoord van de minister: