Perspectief voor kappers en andere contactberoepen

Vandaag stond in de plenaire vergadering ook een mogelijke heropening van de kappers op de agenda.

In deze coronacrisis is het heel moeilijk om voorspellingen te doen. Waar de cijfers de ene dag misschien gunstig lijken, kunnen ze de week er na volledig omgeslagen zijn in de andere richting. Dat maakt het ook moeilijk voor de sector.

Minister Crevits gaf aan dat ze heel grondig overlegd heeft met de sector en dat ze ongelooflijk goed voorbereid zijn om een veilige heropening te kunnen garanderen. Sterk van deze ondernemers om ook in moeilijke tijden zich steeds te blijven inzetten.

Maar daarnaast blijft het ook onze aller verantwoordelijkheid om de regels nauwgezet te blijven opvolgen. Enkel samen geraken we erdoor!