Portaalluik voor jonge ondernemers

Ondernemen is een hot topic. In 2020 noteerden we, ondanks de coronacrisis, zelfs een recordaantal starters. In Vlaanderen is er sprake van een groei van 1,1 procent. In totaal steeg het aantal ondernemingen in België met 2,6 procent, tot 1,25 miljoen bedrijven. De groei van het aantal starters en het relatief lage aantal faillissementen en stopzettingen verklaren de netto-aangroei.

Ook bij jongeren wordt de zin in ondernemen steeds verder aangewakkerd. Zo zien we bijvoorbeeld een forse stijging bij het aantal student-ondernemers: in het derde kwartaal van 2020 waren er in totaal 9022 student-zelfstandigen, wat overeenkomt met een stijging van 13,5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 en het derde kwartaal van 2019.

Ondanks het feit dat er al heel wat platformen, financiering, advies… specifiek op jonge ondernemers gericht zijn, horen we dat jonge ondernemers door de bomen soms het bos niet zien en absoluut niet op de hoogte zijn van alle steun waarop ze kunnen rekenen.

Uiteraard bestaan er websites als vlaio.be of projecten zoals Bryo (van Voka). Ook zaken zoals Haven, Vlajo, Mentor Me… dragen bij tot een sterke vorming van onze jonge ondernemers.

Uit gesprekken met jonge ondernemers komt vaak de vraag naar een soort van portaalluik waar alle belangrijke info terug te vinden is. In een schriftelijke vraag bevroeg ik minister Crevits hierover:

Alle info rond opstarten als ondernemer specifiek voor jongeren is te vinden op de VLAIO-website vlaio.be/jongeren. Jongeren die willen ondernemen vinden hier alle relevante, op hun doelgroep afgestemde info. De info is opgebouwd rond 3 thema’s, telkens met een korte kadering en linken naar meer gedetailleerdere info. Op die manier wordt de jongere naar alle info die voor hem/haar relevant is geloodst.
De drie grote thema’s waarrond info verzameld is, zijn:    
* het proces van het opstarten van een onderneming;      
* alle organisaties (van de overheid of door de overheid gesteund) waar de jongere hulp en begeleiding kan krijgen;      
* de financiële middelen die nodig zijn om op te starten (inclusief linken naar de steun die hierbij voorhanden is).

Diezelfde info wordt sedert 2018 tegelijk ook ter beschikking gesteld op de infosite voor jongeren WATWAT (www.watwat.be/een-eigen-zaak/een-eigen-zaak-starten-hoe-begin-ik-eraan) die vanuit De Ambrassade wordt aangeboden.  

Daarnaast ontwikkelde VLAIO in co-creatie met tal van partners, en op maat van de (pré-)starter haar zogenaamde ‘Startersgids’. Doel is om een starter een eenvoudig overzicht van het ruime aanbod aan begeleiding, steunmaatregelen en organisaties voor (pré)starters te geven. De startersgids is opgesteld als een avontuurlijke reis naar een onbekende stad. In 7 stadswijken, van het Ideeënplein tot Marketing Boulevard over het Financieel District, licht de gids topics toe waar startende ondernemers vragen rond hebben. In elke wijk kan de bezoeker snuisteren in een schat aan informatie, inspiratie en tips, aan de slag gaan met opdrachten of kennismaken met VLAIO’s partnerorganisaties.

Voor jongeren en studenten zal er vanaf het najaar van 2021 gestart worden met de ontwikkeling van een ‘Studentenwijk’, waar alle initiatieven, hulp en steun specifiek voor hen een plekje zal krijgen.