Recht op ondernemen

Doordat de coronacijfers slechter en slechter worden, gaan er ook stemmen op om een tweede lockdown in te stellen. Dit zou echter nefast zijn voor onze lokale ondernemers die vaak nog aan het bekomen zijn van de eerste lockdown.

UNIZO lanceerde daarom de oproep ‘recht op ondernemen’ die al door verschillende ondernemers werd ondertekend. Ik ondervroeg vandaag de minister hoe zij en de Vlaamse Regering het ziet voor onze Vlaamse ondernemers.

De minister antwoordde als volgt op mijn vragen:

  • Ik ben het met u eens dat niet-proportionele en praktisch onwerkbare maatregelen geen goed idee zijn. Je moet een evenwicht vinden tussen een rigoureuze toepassing van hygiëne- en gezondheidsmaatregelen en het economische en maatschappelijke verkeer.
  • Voor ons als Vlaamse Regering is het echt prioritair dat de zorg breed openblijft, dat de scholen openblijven en dat de economie kan blijven draaien. Als dat tot gevolg heeft dat er op andere vlakken een stukje moet worden ingeboet, dan moet dat proportioneel gebeuren, maar dat zijn drie prioriteiten die we absoluut hoog in het vaandel moeten dragen.
  • We hebben al 1,5 miljard euro besteed aan directe crisismaatregelen via premies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Die inspanningen hebben geloond. Er is een arsenaal van financieringsinstrumenten, maar natuurlijk is goede begeleiding ook nodig, niet alleen door de overheid, maar ook door ondernemersorganisaties, banken, boekhouders, om de weg naar steun te wijzen.
  • Morgen is er opnieuw een vergadering van het Overlegcomité, waar wij ons opnieuw zullen buigen over de eventuele nood aan extra maatregelen. Dat wordt dus een heel belangrijke vergadering. Ik begrijp absoluut de zorg om proportioneel te zijn in maatregelen. Als je de curves nu snel de hoogte in ziet schieten, zeker in Wallonië en Brussel, maar eigenlijk ook in Vlaanderen, denk ik dat het momentum om het allemaal lokaal te laten beslissen, nu niet echt aan de orde is. Maar er komt een ogenblik waarop dat wel weer aan de orde zal zijn.

Het videoverslag en het schriftelijk verslag van mijn vraag in de vergadering kan je hier terugvinden.