Schaarste en prijsstijging van bouwmaterialen

In de commissie economie hadden we het vandaag onder andere ook over de schaarste die ontstaan is op de markt van de bouwmaterialen en welke stappen Vlaanderen kan nemen.

De coronacrisis heeft heel wat productieproblemen met zich meegebracht. Door een reactie van de markt op die problemen is er nu een grote schaarste ontstaan op de markt van de bouwmaterialen. Dit heeft als gevolg dat de prijzen voor sommige materialen binnen de bouw fors de hoogte inschieten. Er worden vooral hogere prijzen vastgesteld bij staalproducten (+18%), kunststoffen (+13%) en natuursteen (+10%).

De prijsindex van bouwmaterialen is sinds november vorig jaar gestegen met 4,3%. Op jaarbasis is dit een stijging met 13%. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt vast dat deze prijsstijging ongezien is. Daarnaast melden aannemers dat de leveringstermijnen van verschillende producten ook langer zijn geworden. Internationaal transport ondervindt door Covid-19 nog steeds hinder en ook de productie van grondstoffen is gedaald.

Zowel voor de ondernemers binnen de bouwsector als de consument heeft dit grote gevolgen. De ondernemers moeten aan heel hoge prijzen hun grondstoffen aankopen en rekenen dit door aan de consument. En sommige bouwmaterialen zijn al gewoon bijna niet meer voorhanden, waardoor de bouwondernemingen hun werk niet meer naar behoren kunnen uitoefenen.

Doordat dit een wereldwijd probleem is, kan dit grote gevolgen hebben op onze Vlaamse economie. Het ziet er bovendien niet naar uit dat deze situatie snel opgelost zal raken.

 

Ik vroeg aan de minister wat Vlaanderen kan betekenen in deze crisis voor onze ondernemers, maar ook voor de consumenten, zodat de hinder zo minimaal als mogelijk kan blijven:

“Volgens Confederatie Bouw zouden de problemen nog aanhouden tot het einde van het jaar, maar economen geven aan dat het niet betekent dat er echt een structurele prijsverhoging zou komen op lange termijn. Het is dus eerder een tijdelijk effect.

Vlaanderen voorziet in volgende aspecten om het probleem mee aan te pakken:

  • De afhankelijkheid voor de globale supply chains is een wereldwijd probleem. Europa trekt wel lessen uit deze crisis. Zo willen ze meer inzetten op strategische autonomie
  • Vlaanderen is met de bouwsector betrokken in heel wat openbare aanbestedingen of bouwprojecten. Er komt nu de vraag om tijdelijk wat soepeler om te springen met opleveringstermijnen of gebruikte materialen. De Vlaamse Regering moet dit nog goedkeuren, maar de vraag hiervoor ligt op tafel.
  • De Vlaamse Regering zet op lange termijn ook sterk in op transitie naar circulaire economie, waardoor we minder afhankelijk worden van grondstoffen. Binnen het relanceplan voorziet minister Crevits €10 miljoen euro voor innovatie en onderzoek in de circulaire bouwsector.”