Sneltesten in bedrijven

Wanneer je de huidige cijfers bekijkt, ziet het er mogelijks naar uit dat we aan de start van de derde golf staan. Het is dan ook van groot belang dat we blijven 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻, 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻, 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻!

In de commissie economie stelde ik daarom aan minister Crevits een vraag over het gebruik van sneltesten in essentiële bedrijven.

Midden januari werd namelijk het pilootproject ‘Sneltests in essentiële bedrijven’ gelanceerd. De sneltests moeten de continuïteit van essentiële bedrijven garanderen. De tests worden ingezet bij mensen in kritische functies binnen die bedrijven. Die functies zijn niet snel te vervangen en onmisbaar voor de bedrijven in kwestie. Een project gericht om onze economie draaiende te houden, wanneer dat in een crisis soms moeilijk haalbaar lijkt, is een positief gegeven.

In de eerste fase van dit project werden 40.000 sneltests beschikbaar gesteld voor zo’n 20.000 werknemers. Na een korte periode zou een evaluatie plaatsvinden. Begin maart vond die evaluatie plaats:

  • Het effectieve gebruik van de sneltesten in het kader van het protocol is erg beperkt, namelijk dertien keer. Dit is op zich goed nieuws want het betekent dat bedrijven deze sneltesten niet roekeloos inzetten. Sowieso is er terughoudendheid wegens het risico om potentieel besmettelijke personen op de werkvloer te houden en op die manier andere werknemers te besmetten.
  • Een van de problemen is dat er in kleine bedrijven niet onmiddellijk een bedrijfsarts beschikbaar is. Als een bedrijfsarts enkele keren naar een bedrijf moet komen om slechts enkele testen uit te voeren, levert dat een vrij hoge kost op. Bovendien kan de regel niet toegepast worden als je samenwoont met de indexpatiënt, de initieel besmette persoon dus. Het protocol is dus vrij strikt, maar laat wel toe dat bedrijven sneltesten gebruiken.
  • Alles staat klaar om de continuïteit van onze essentiële bedrijven te kunnen garanderen, ook als de cijfers nog zouden toenemen in de komende dagen.

Hoewel er voorlopig echter enkel een uitbreiding mogelijk is naar andere bedrijven die voldoen aan de definitie van essentiële bedrijven zoals voorzien in het ministerieel besluit, wil minister Crevits meer sneltesten in ondernemingen: “Het is belangrijk dat we in de toekomst in bedrijven meer en breder kunnen testen via sneltesten. Dat is de manier waarop we – naast de vaccinatie – naar het normale leven kunnen terugkeren. We kijken daarvoor voornamelijk naar de speeksel- en ademtesten die nu volop ontwikkeld worden.”

Bedrijven die willen deelnemen aan dit project kunnen zich melden via sneltesten@vlaio.be. De optie van de sneltesten is zeer interessant om werknemers ook preventief te testen. Op die manier kan langzaam de evolutie begeleid worden naar breder terugkeren naar de werkvloer.

Een paar dagen geleden is ook bekendgemaakt dat de Federale Regering via een teststrategie 2.0 de piste van preventief testen met sneltesten ook wil bewandelen.

Mijn reactie hierop is uiteraard positief. “Het onderwijs en de bedrijven zijn momenteel de twee belangrijkste haarden van besmetting, ik hoop dan ook dat men heel kort op de bal wil spelen om de derde golf zo snel mogelijk in de kiem te smoren.”