Steun voor ondernemers in kader van coronacrisis en naderende brexit

Onze ondernemers hebben het de voorbije maanden heel zwaar gehad door de coronacrisis. Daarnaast loert ook de brexit nog steeds om de hoek. Belangrijk dus dat we onze ondernemers helpen voorbereiden en steunen.

Ik stelde er in de commissie een vraag over aan minister Crevits:

  1. Op welke manier combineert de Vlaamse Regering de voorbereiding op de brexit met de aanpak van de coronacrisis?
  2. Welke extra steunmaatregelen nemen u en de Vlaamse overheid om de ondernemers te ondersteunen voor een combinatie van de huidige COVID-19-crisis en een eventuele zware brexit, in het bijzonder voor de West-Vlaamse ondernemers?
  3. Welke maatregelen neemt de Vlaamse Regering momenteel om de Vlaamse ondernemers te blijven sensibiliseren voor de gevaren en gevolgen van een eventuele zware brexit?”

De minister stelde me gelukkig gerust in haar antwoord:

U weet dat er een Vlaams herstelplan is in het kader van corona. Dat kan onze ondernemers natuurlijk ook helpen in het kader van de brexit.

De Vlaamse Regering wilt, samen met alle andere partners binnen de Europese Unie, een no-deal vermijden.

Deze week startte de vierde onderhandelingsronde. We hechten heel veel belang aan het akkoord met betrekking tot de handel in goederen om invoertarieven en quota’s te vermijden.

Eind juni wordt een heel belangrijk ijkpunt. Tegen dan moeten de EU en het Verenigd Koninkrijk beslissen om de onderhandelingsperiode al dan niet te verlengen na 31 december 2020. Premier Johnson heeft al meermaals aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk geen verlenging zal aanvragen. Als een van de partners dat niet wil, dan zal die transitieperiode officieel aflopen eind 2020, onafhankelijk van het feit of we een akkoord hebben of niet.

Alle maatregelen om bedrijven te steunen en te helpen, blijven van toepassing. Ik verwijs hierbij naar de recente beslissing om 1 miljoen euro EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) te voorzien voor West-Vlaamse initiatieven.

Uiteraard treft de brexit niet alleen West-Vlaanderen. Er lopen op dit ogenblik ook communicatie- en informatiecampagnes.

Vorige week kwam de Europese Unie met een nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting, met inbegrip van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Die voorstellen moeten de Europese Commissie toelaten om de crisis aan te pakken en de plaats van Europa in de wereld te bevestigen en te versterken.

In een eerste reactie op de voorstellen van de commissie vraagt Vlaanderen specifieke aandacht voor de brexituitdaging.

Wat doen we nu? Er hebben al een aantal campagnes van Vlaanderen gelopen. Er werden ook heel wat overlegmomenten met federaties en individuele bedrijven georganiseerd. VLAIO en Flanders Investment & Trade (FIT) blijven onze bedrijven sensibiliseren over de gevolgen van de brexit en hoe men zich hierop kan voorbereiden. Er zijn ook informatiesessies voor intermediairen, zoals boekhouders, accountants, bedrijfsorganisaties en financiële instellingen.

Als zou blijken dat de transitieperiode niet verlengd wordt en het risico op een no-deal toeneemt, dan zullen we een tand moeten bijsteken. Maar ook als er een akkoord uit de bus komt moet er bijvoorbeeld heel veel aandacht besteed worden aan de Vlaamse exporteurs. In elk scenario zullen zij vanaf 1 januari 2021 te maken krijgen met een nieuwe douane- en voedselveiligheidsrealiteit. Dat zal gepaard gaan met nieuwe procedures. Dat is dan weer bijzonder relevant voor onze havens, die daar als eerste mee geconfronteerd zullen worden.

Het is dus op dit ogenblik allemaal heel precair. Eind juni wordt een belangrijk ijkpunt. Ik hoop er dan wat zicht op te krijgen of we effectief naar een no-deal gaan dan wel of er toch een onderhandeld akkoord uit de bus kan komen. Dat laatste zou voor iedereen het beste zijn.

U kunt het verslag (zowel woordelijk als in video) van dit deel van de commissie hier terug vinden.