Vlaamse en federale steunmaatregelen

De coronacrisis heeft een grote impact op vele gezinnen en bedrijven. Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle en Vlaams minister van Werk, Economie en Landbouw Hilde Crevits nemen daarom heel wat maatregelen.

Aangezien het belangrijk is dat onze ondernemingen snel tot de juiste info kunnen komen, som ik graag de maatregelen genomen door minister Muylle en minister Crevits hier voor jullie op.

Meer info kan je ook altijd terugvinden op de website van Vlaio.

 

 

• Maatregelen crisiswaarborg uitgebreid

Op 13 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de bestaande waarborgregeling in het kader van de aanpak van de coronacrisis uit te breiden. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

–> Meer info vind je hier

 

• Systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid

Naast Telethuiswerk is het systeem van tijdelijke werkloosheid een cruciale hulp voor bedrijven om de periode van crisis door te komen. Deze maatregelen worden genomen om de werkgelegenheid te vrijwaren en ontslagen en zelfs faillissementen te voorkomen. Dit maakt een snelle heropstart mogelijk  bij herneming van de bedrijvigheid, zowel voor werkgevers als werknemers. Het is een unieke maatregel en we horen dat in het buitenland men ons benijdt met dit systeem in deze crisistijd. Het heeft budgettaire consequenties maar is belangrijke investering in onze economie. 

Minister Muylle maakt dit systeem van tijdelijke werkloosheid nu automatisch en breidt het verder uit.

 

 

• Hinderpremie uitgebreid

De hinderpremie wordt uitgebreid naar álle ondernemingen en winkelsdie volledig moeten sluiten omwille van de coronacrisis. Net als bij hinder wegens openbare werken, komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen zullen worden.

–> Meer info vind je hier

 

• Forfait voor wie tijdelijk werkloos is

Werknemers die in het systeem van tijdelijke werkloosheid terecht komen, zullen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro krijgen.

–> Meer info vind je hier

 

• Steun voor reis- en evenementensector

Net voor de grote uitbraak van de coronacrisis in België, vroeg ik al om de reissector zeker niet te vergeten. Blij dat minister Muylle hier ook al direct werk van heeft gemaakt.

Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, kunnen organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn.

Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum
verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan.

–> Meer info vind je hier

 
• Overbruggingsrecht zelfstandigen uitgebreid

Alle zelfstandigen in de sectoren die geïmpacteerd zijn door de maatregelen van het noodplan, komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht in maart en april. Het gaat hier om horeca-, recreatie- en handelszaken die moeten sluiten. Het overbruggingsrecht komt neer op een sociale uitkering van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro
per maand met kinderlast. Zelfstandigen die deze uitkering genieten, behouden ook hun rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

–> Meer info vind je hier

 
Ondersteuningsmaatregelen om sociale economie te beschermen
Er werden op initiatief van minister Hilde Crevits 4 concrete ondersteuningsmaatregelen uitgevaardigd. Zo worden de trajecten om mensen te begeleiden van een job in de sociale economie naar de reguliere economie tijdelijk opgeschort en geven we de bedrijven wat meer financiële ademruimte. Daarnaast blijven we arbeidszorgmedewerkers financieren ongeacht het aantal mensen in begeleiding.
 

-> Meer info vind je hier

 
• Steun voor land- en tuinbouw

De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt Hilde Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen.

–> Meer info vind je hier