Tijdelijke pop up bar of beter gewoon op café?

tijdelijke pop up bar of beter gewoon op café?

Pop-up bars waren zeker in coronatijden niet weg te denken uit het straatbeeld van zodra er onder voorwaarden weer één en ander toegelaten werd.  Feit is wel dat het fenomeen van de pop-ups tot op vandaag nog steeds blijft bestaan, waarbij deze initiatieven het de reguliere cafés soms heel moeilijk maken.  Voor zover dit zou gebeuren via oneerlijke concurrentie of met gunstigere fiscale lasten is dat natuurlijk niet gewenst.  Daarom bracht ik deze problematiek ter sprake bij bevoegd minister Jo Brouns in de commissie Economie van het Vlaams Parlement.

tijdelijke pop-up bar of beter gewoon op café?

De Minister wees erop dat het vaak ook horeca-uitbaters zelf zijn die in de zomer een tijdelijke pop-upbar beginnen, maar dat het voor de sector belangrijk is om het vergunningsbeleid rond pop-ups in overleg met goede kennis van de lokale situatie op te zetten. 

Hij verklaarde zich bereid om een overleg te organiseren met medewerking van VLAIO om de problematiek onder de aandacht te brengen bij de steden en gemeenten.

U kan de volledige vraag ook hier nalezen en nakijken op de website van het Vlaams Parlement.