Toegankelijkheid van ons openbaar vervoer

Tegen eind 2020 zullen alle bussen van De Lijn in regie toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Er zal conform het regeerakkoord een Masterplan Toegankelijkheid met ambitieuze maar haalbare doelstellingen voor het toegankelijk maken van de halte-infrastructuur worden gezorgd.

De Lijn blijft ook bij de gemeentebesturen en andere wegbeheerders aandringen om nieuwe en heringerichte haltes toegankelijk uit te voeren.

De minister zal aan haar federale collega ook vragen versneld werk te maken van het toegankelijk maken van de treinstations.

Wij blijven met CD&V dit opvolgen en ons verder inzetten voor een toegankelijk openbaar vervoer!

Hieronder vind je mijn schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, gericht aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: