Transitiepremie voor jongeren

De transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekenden die een eigen zaak opstarten.

Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie kunnen ze het verlies van die uitkering gedurende twee jaar opvangen. Op die manier wil de Vlaamse overheid werkzoekenden stimuleren om ondernemer te worden.

Tot voor kort bestond deze transitiepremie enkel voor mensen ouder dan 45. Minister Crevits heeft nu tijdelijk die premie ook opengesteld voor mensen jonger dan 45 jaar. Op die manier is het ook een belangrijke tool geworden om jonge mensen de stap richting ondernemerschap te laten zetten.

Sinds 1 april 2021, de start van de uitbreiding naar -45jarigen, zijn er 95 dossiers goedgekeurd voor mensen jonger dan 45. 14 dossier daarvan handelen over jongeren onder de 30 jaar.

Op mijn vraag zal de minister de tijdelijke uitbreiding evalueren en ook verder bekend maken bij het grote publiek.