Uitval personeel door omikron

De omikronvariant raast door ons land. Hoewel ze minder ziek lijkt te maken, heeft de variant wel een ontzettend grote impact op de werkvloer: heel wat personeel valt uit door quarantaine en isolatie. Ik had het erover in de commissie economie.

Nu de omikronvariant zo ronddwaalt, dreigen heel wat tekorten op het vlak van personeel. Zo gaf topman van Voka, Hans Maertens, al aan dat volgens hem de overheid een nationaal noodplan moet opstellen dat bedrijven de nodige flexibiliteit geeft om acuut personeelsuitval op te vangen

Voka West-Vlaanderen trok al aan de alarmbel: West-Vlaamse bedrijven ondervinden hoe langer hoe meer hinder door omikron. Werknemers zijn vaker aanwezig door quarantaines. Voka West-Vlaanderen hielden een enquête bij hun leden en uit die bevraging blijkt dat de afwezigheden maal 3, maal 4 gaan op de werkvloer.

Ik citeer Bert Mons: ‘Het is duidelijk dat omikron niet langer woedt in de ziekenhuizen, maar vooral in onze bedrijven lelijk huishoudt.’

Heel wat bedrijven moeten een noodplan gaan activeren om de boel draaiende te houden. Momenteel heeft 13% van de bedrijven dat reeds gedaan.

Heel wat bedrijven kijken alvast dus uit naar het overlegcomité van morgen. Ze hopen op oplossingen om de economie te kunnen vrijwaren.

  • Hoe kijkt u hier naar? Welke maatregelen liggen er op tafel om onze economie te kunnen vrijwaren van te negatieve gevolgen?

Om de diverse sectoren en bedrijven draaiende te houden hebben de organisaties vooral vragen voor het federale niveau. Het gaat hier over de vraag naar meer overuren, meer flexijobs, en meer studentenarbeid. Ik hoop dat de Groep van 10 snel tot een akkoord komt. Ik ben blij met VDAB die een actie wil starten richting jobstudenten. De examens zijn bijna voorbij, we kunnen mobiliseren, dat hebben we ook getoond naar aanleiding van de problemen met de seizoenarbeiders in de landbouw vorig jaar. We zouden een gelijkaardige actie kunnen ondernemen als dat gevraagd wordt.

Ik ben blij nu te vernemen dat minister Crevits reeds de actie om jobstudenten in te schakelen in de bedrijfswereld gestart is. Ik zal dit project uiteraard ook verder opvolgen in de commissie.