Vaccinatie in bedrijven een feit

Na mijn eerdere vragen in de commissie Economie is nu goedgekeurd dat ook bedrijven kunnen starten met vaccineren op het werk. Op die manier kunnen we de vaccinatiegraad in Vlaanderen verder verhogen.

Aan vaccinatie op de werkvloer zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo is die enkel mogelijk in bedrijven met een vaccinatiegraad van minder dan 70 procent en met minimaal 100 werknemers en moeten de werknemers vrijwillig kunnen kiezen voor vaccinatie.

Om na te gaan hoeveel werknemers al gevaccineerd zijn, kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinatiegraad van de onderneming raadplegen via de ‘collectivity tool’ van de federale overheid. Dat is ook vandaag al technisch mogelijk. De personeelslijsten zullen daarvoor gematcht worden met de gegevens van de vaccinaties.

Als aan die voorwaarden voldaan is, dan kan de arbeidsgeneeskundige dienst contact opnemen met het lokale vaccinatiecentrum en daarop in overleg beslissen om de vaccinaties zelf te organiseren, waarbij ze de vaccins afhalen in het vaccinatiecentrum. Een tweede mogelijkheid is dat ze, afhankelijk van de capaciteit van het centrum, een beroep doen op een mobiele equipe van het vaccinatiecentrum.