Vinkenzetting terug toegelaten in toezichtsgebied

Naar aanleiding van het geval van vogelgriep van het type H5N8 dat werd vastgesteld bij een handelaar in hobbyvogels en hobbypluimvee in Waregem werd er een beschermingsgebied van 3 km rond de haard ingesteld, alsook een toezichtsgebied van 10 km. In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere pluimveehouders van toepassing. Dit had ook grote gevolgen voor de vinkenzettingen. Op vraag van Vlaams Parlementslid en Burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem aan Federaal Minister Clarinval, heeft het FAVV nu besloten dat vinkenzettingen wel toegelaten worden in het toezichtsgebied van 10km.


“Naar aanleiding van de goedkeuring van het FAVV dat de duivensport weer toegelaten is in de perimeter van 10km, heb ik mij gericht tot minister Clarinval met de vraag dit ook toe te staan voor de vinkensport. Na overleg met zijn kabinet en het Favv hebben we nu het positieve nieuws ontvangen dat vinkenzettingen terug toegelaten zijn in het toezichtsgebied”, aldus Kurt Vanryckeghem.

Het Favv liet weten dat gezien het feit dat de impact van de besmetting beperkt is en de situatie voor vogelgriep in het algemeen gunstig evolueert, ze gedeeltelijk konden ingaan op het verzoek van burgemeester Vanryckeghem. De vinkenzettingen in de 10 km-zone worden opnieuw toegelaten vanaf zaterdag 8 mei e.k. onder de volgende voorwaarden:
• De vinkenzetting beantwoordt aan de algemene voorwaarden gestipuleerd voor het organiseren van een niet-commerciële verzameling van vogels;
• Enkel vinken, die niet afkomstig zijn uit een 3 km-zone, kunnen deelnemen.

De liefhebbers die binnen de straal van 3 km wonen van de besmettingshaard moeten helaas wel nog wachten. Voor hen zal het pas weer toegelaten zijn deel te nemen aan zettingen vanaf 14 mei.

Kurt Vanryckeghem: “Ik ben dankbaar dat de minister zo begaan is met onze vinkeniers. Na maandenlange stopzetting van de zettingen door corona ging men eindelijk terug kunnen opstarten en dan smeet de vogelgriep roet in het eten. Door de positieve beslissing van de minister en het Favv kunnen vele vinkeniers opnieuw hun hobby opnemen.”