Vlaamse bedrijven wapenen tegen cyberaanvallen

Naar aanleiding van een studie van Agoria in samenwerking met Universiteit Gent, Howest en Sirris over het feit dat de helft van de maakbedrijven dit jaar een cyberaanval vrezen, kroop ik in de pen om een vraag om uitleg hierover te stellen aan minister Crevits.

Door de cyberaanval van voorbij dinsdag is het onderwerp alvast een hot topic geworden!

Het zijn echter niet alleen de maakbedrijven die we moeten wapenen, elke Vlaamse onderneming is een potentieel slachtoffer van cybercriminelen. Nieuwe digitale technieken en technologieën zorgen voor nieuwe bedreigingen.

Eind vorig jaar werd werk gemaakt van begeleidingstrajecten voor cyberveiligheid. Er werd 4 miljoen euro uitgetrokken voor negen gespecialiseerde bedrijven die kmo’s moeten begeleiden en adviseren inzake cyberveiligheid. Deze omvangrijkere trajecten zijn complementair aan de eerstelijnsdiensten die voorzien worden via de dienstverleners van het contract ondernemerschap of een eerste advies of opleiding via de kmo-portefeuille.

Sinds begin januari kunnen kmo’s via VLAIO effectief een beroep doen op de cybersecurityverbetertrajecten. Het gaat hierbij steeds om een totaalpakket. Hierin wordt de kmo, naast een assessment en de opmaak van een actieplan, ook begeleid door de dienstverlener om de meest cruciale punten inzake cyberveiligheid onmiddellijk te remediëren.

Begin april waren er al een tiental cybersecurityverbetertrajecten opgestart. De eerste ervaringen leerden dat er nog veel tijd en energie geïnvesteerd moet worden door de dienstverleners om kmo’s te overtuigen – gewoon nog maar overtuigen – van de meerwaarde van een investering in cyberveiligheid, waarvan de bedrijven geen onmiddellijke return zien. De sense of urgency moet dus nog een stuk hoger gemaakt worden.

Minister Crevits kondigde aan extra maatregelen te nemen om onze bedrijven zo goed mogelijk te wapenen:

  • Zo loopt er bijvoorbeeld overleg om via de media (Kanaal Z) een bijkomende actie op te zetten om zoveel mogelijk Vlaamse bedrijven te bereiken rond cyberveiligheid
  • Met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen wordt een eventuele versterking van de inzet van de kmo-portefeuille voor het thema cyberveiligheid bekeken. Er wordt gedacht aan een verhoging van het steunpercentage voor advies en opleidingen inzake cyberveiligheid.