(Voorzichtig) goed nieuws voor de eventsector

De Nationale Veiligheidsraad kondigde zopas enkele nieuwe regels aan voor de evenementensector.

Vanaf heden gelden de volgende regels voor evenementen in de privesfeer:

  • Organisatie van een evenement zonder professionele organisator: 10 personen
  • Organisatie van een evenement met een professionele organisator: de horecaregels moeten gevolgd worden

Voor alle professionele evenementen blijven de volgende regels gelden: 200 personen indoor, 400 personen outdoor (men kan aan het lokale stadsbestuur hierop een uitzondering vragen).