Vrouwelijk ondernemerschap

Vandaag had ik het in de commissie Werk en Economie over het belang van het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap.

Een belangrijk aspect daarbij is het hebben van vrouwelijke rolmodellen. Rolmodellen nemen drempels weg bij vrouwen die de stap willen wagen binnen de ondernemerswereld.

Ook de minister vindt het belangrijk dat het vrouwelijk ondernemerschap verder gestimuleerd wordt:

  • Er zijn dienstverleners aangesteld die zich specifiek werk gaan maken van het bevorderen van ondernemerschap in het algemeen en vrouwelijk ondernemerschap in het bijzonder.
  • Het is natuurlijk belangrijk dat in de generieke acties ook voldoende de nadruk wordt gelegd op de vragen waarmee vrouwelijke ondernemers kampen. Uit analyses weten we bijvoorbeeld dat voor de begeleiding van prestarters de meeste dienstverleners een zeer goed genderevenwicht realiseren in hun bereik.
  • Ook in de beeldvorming rond ondernemerschap is dit een aandachtpunt. Daarom heb ik gevraagd aan UNIZO om op de komende Dag van de ondernemer, op vrijdag 20 november, de nodige nadrukken te leggen op sterke rolmodellen voor vrouwelijk ondernemen.
  • Daarnaast zijn er enkele dienstverleners die een specifiek aanbod hebben voor vrouwen. Met het programma Women in Tech willen Startit@KBC en Netwerk Ondernemen de instroom en ook de retentie garanderen van vrouwelijke ondernemers in technologiebedrijven.  Daarbij aansluitend is er een aanbod van individuele begeleiding en dat is ook goed.
  • De Womed Award zit ook opnieuw in het aanbod. Deze award is een vaste waarde in Vlaanderen. In de nieuwe editie wil Markant vzw nog meer inzetten op de ambassadeursrol van de finalistes en vooral de winnaressen van de verschillende edities.
  • Betreffende uw vraag over er al concrete resultaten zijn van de acties die genomen werden binnen STEM: we hebben een gemengd beeld van de resultaten. De schoolverlatersstudie van VDAB geeft aan dat zes op de tien mannelijke schoolverlaters uit het secundair onderwijs een STEM-opleiding volgden. Bij de meisjes is dat minder dan een op de tien. Dat is nog een lange weg te gaan. In het hoger onderwijs echter zien we een zeer duidelijke toename van het aandeel vrouwelijke STEM-schoolverlaters. Hoe hoger het studieniveau, hoe groter het aandeel vrouwelijke STEM-schoolverlaters tegenover mannelijke schoolverlaters.  Onze acties hebben dus effect, maar er is nog werk aan de winkel. Daarom zijn we een nieuw actieplan aan het voorbereiden voor na 2020.

 

Het verslag over deze vraag en het antwoord van de minister kan je hier terug vinden.